YR ARDDANGOSFA GYFREDOL

Bydd Sioeau David Alderslade a Mike Laxton yn Atriwm a Phrif Oriel Rhiannon yn ystod Medi a Hydref. Bydd yr arddangosfeydd yn cynnwys casgliad o luniau yn dangos harddwch bugeiliol tirwedd Ceredigion - ei arfordir, morluniau, bryniau, mynyddoedd ac adeiladau hanesyddol. Dewch i brynu cof o Geredigion i hongian ar eich wal eich hun, neu i'w roi i ffrind neu aelod o'r teulu fel anrheg berffaith. Dyma rai o'r darnau sydd yn yr arddangosfa:

Porwch yr arddangosfa gyfan yma.

EIN DIGWYDDIADIADAU

O'N DIGWYDDIAD DIWEDDARAF

Mae'r Oriel wedi rhoi mesurau pellhau cymdeithasol ar waith i sicrhau diogelwch gwylwyr ledled y Ganolfan, gan roi'r cyfle i ymweld â'r siopau gemwaith a chrefft a'r caffi gyda'i leoliad cwrt deniadol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Oriel a'r Ganolfan.

O'R ORIEL

EIN HYCHWANEGIADAU DIWEDDARAF