YR ARDDANGOSFA GYFREDOL

Bydd ein Sioe Grŵp Nadolig yn rhedeg yn yr Atriwm a'r Brif Oriel yn ystod misoedd Tachwedd, Rhagfyr a Ionawr, tan ddydd Sadwrn y 29ain o Ionawr 2022. Bydd yr arddangosfa'n cynnwys casgliad o luniau a serameg gan arlunwyr yr Oriel. Dewch i brynu’r anrheg Nadolig berffaith o'r arddangosfa ei hun neu o’n Canolfan Grefftau, a mwynhau pryd o fwyd neu baned yn Nghaffi Hafan i gwblhau’r profiad!. Dyma rai o'r darnau sydd yn yr arddangosfa:

Porwch yr arddangosfa gyfan yma.

EIN DIGWYDDIADIADAU

O'N DIGWYDDIAD DIWEDDARAF

Mae'r Oriel wedi rhoi mesurau pellhau cymdeithasol ar waith i sicrhau diogelwch gwylwyr ledled y Ganolfan, gan roi'r cyfle i ymweld â'r siopau gemwaith a chrefft a'r caffi gyda'i leoliad cwrt deniadol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Oriel a'r Ganolfan.

AR Y FFORDD

Dim digwyddiadau ar hyn o bryd. Dewch yn ôl yn fuan!

O'R ORIEL

EIN HYCHWANEGIADAU DIWEDDARAF