YR ARDDANGOSFA GYFREDOL

Bydd ein Sioe Grŵp Gwanwyn yn rhedeg yn yr Atriwm a'r Brif Oriel yn ystod misoedd Mawrth, Ebrill a Mai, tan ddydd Sadwrn y 28ain o Fai 2022. Bydd yr arddangosfa'n cynnwys casgliad o luniau gan arlunwyr yr Oriel. Dewch i fwynhau pryd o fwyd neu baned yn Nghaffi Hafan i gwblhau’r profiad!. Dyma rai o'r darnau sydd yn yr arddangosfa:

Porwch yr arddangosfa gyfan yma.

EIN DIGWYDDIADIADAU

O'N DIGWYDDIAD DIWEDDARAF

Mae'r Oriel wedi rhoi mesurau pellhau cymdeithasol ar waith i sicrhau diogelwch gwylwyr ledled y Ganolfan, gan roi'r cyfle i ymweld â'r siopau gemwaith a chrefft a'r caffi gyda'i leoliad cwrt deniadol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Oriel a'r Ganolfan.

AR Y FFORDD

Dim digwyddiadau ar hyn o bryd. Dewch yn ôl yn fuan!

O'R ORIEL

EIN HYCHWANEGIADAU DIWEDDARAF