EIN HARDDANGOSFA GYFREDOL

Mae Oriel Rhiannon yn ailagor ar 29 Mai gyda sioe grŵp o ansawdd uchel yn arddangos gwaith artistiaid yr Oriel. Byddwn hefyd yn brolio detholiad o brintau Charlotte Baxter. Mae'r arddangosfa'n cynnwys cerflunio, cerameg, printiau, celf ffelt a phaentiadau ar draws ystod eang o destun, gyda rhywbeth at ddant pawb. Dyma rai o'r darnau sydd yn yr arddangosfa:

Porwch yr arddangosfa gyfan yma.

EIN DIGWYDDIADIADAU

O'N DIGWYDDIAD DIWEDDARAF

Mae'r Oriel wedi rhoi mesurau pellhau cymdeithasol ar waith i sicrhau diogelwch gwylwyr ledled y Ganolfan, gan roi'r cyfle i ymweld â'r siopau gemwaith a chrefft a'r caffi gyda'i leoliad cwrt deniadol. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Oriel a'r Ganolfan.

AR Y FFORDD

Dim digwyddiadau ar hyn o bryd. Dewch yn ôl yn fuan!

O'R ORIEL

EIN HYCHWANEGIADAU DIWEDDARAF