EIN HARDDANGOSFA GYFREDOL

Mae'r Sioe Nadolig yn gyfle i weld gwaith deuddeg o artistiaid Cymru. Dyma gyfle i brofi gwaith nifer o artistiaid newydd i'r Oriel, a fydd yn dangos ei gwaith mewn sioeau unigol yn ystod y flwyddyn i ddod. Mae'r gwaith sydd yn yr arddangosfa yn cynnwys darnau dyfrlliw, olew, acrylig a phrintiau, gan gynnwys lithograff a thorlun pren, cerfluniau a cherameg. Bydd yr arddangosfa i'w gweld tan ddiwedd mis Ionawr, ac mae'r Oriel ar agor o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn. Dyma rai o'r darnau sydd yn yr arddangosfa:

Porwch yr arddangosfa gyfan yma.

EIN DIGWYDDIADIADAU

O'N DIGWYDDIAD DIWEDDARAF

Roedd bwrlwm yn yr Oriel gyda nifer o bobl wedi dod i gefnogi lansiad y Sioe Nadolig. Roedd gwaith pymtheg o artistiaid i'w weld i gyd, yn cynnwys darnau dyfrlliw, olew, acrylig a phrintiau, gan gynnwys lithograph a thorlun pren, cerfluniau a cherameg. Cyfle oedd hwn i Ffrindiau'r Oriel weld gwaith nifer o artistiaid newydd i'r Oriel a fydd yn dangos eu gwaith mewn sioeau unigol yn ystod y flwyddyn i ddod.

Mwynhawyd y gwin twym, y cacennau cartred a'r tartenni Nadolig yn fawr, a chymerodd nifer o bobl y cyfle i brynnu anrheg Nadolig arbennig, ac yn aml iawn, afforddadwy. Bydd y sioe yn yr Oriel tan ddiwedd mis Ionawr, ac mae cyfle o hyd i fachu anrheg Nadolig neu darn newydd o waith Celf er mwyn ddathlu 2020!

AR Y FFORDD

Dim digwyddiadau ar hyn o bryd. Dewch yn ôl yn fuan!

O'R ORIEL

EIN HYCHWANEGIADAU DIWEDDARAF