Llun o Andrew Francis

Andrew Francis

Mae Andrew Francis yn byw ac yn gweithio yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Mae ei luniau wedi'u gwreiddio yn nhirweddau Cymru a siroedd y gororau. Maent yn amrywio o dirluniau a morluniau argraffiadol i ddarluniau haniaethol o'r bydoedd naturiol a dynol.

Mae'n gweithio mewn sawl cyfrwng gan gynnwys paent olew, acrylig a dyfrlliw, yn ogystal â chwyr a gludwaith. Mae wedi'i hyfforddi mewn dylunio graffig, ac mae celf a dylunio wedi bod yn sail i'w fywyd gwaith. Mae'n mwynhau cynhyrchu gwaith o unrhyw raddfa; o'r mân i'r enfawr. Graddiodd Andrew o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd Meistr mewn Celf Gain yn 2019.