Llun o David Alderslade

David Alderslade

Mae fy ngwaith celf yn ymgais onest i gofnodi'r awyrgylch annisgrifiadwy sy'n bresennol mewn llefydd gwyllt ar rai adegau o'r dydd neu'r nos, tirweddau hanesyddol o dan effaith tywydd a golau dramatig, a chyffro taro ar draws fywyd gwyllt yn annisgwyl.

Er bod y testunau hyn yn ysbrydoliaeth draddodiadol ar gyfer gwaith celf, credaf eu bod yn fythol bwysig i brofiad ymwybod dyn. Rwy'n ceisio adnewyddu sylw at y profiadau hyn sy'n gyffredin i bawb drwy gyfryngau dyfrlliw, gouache, creon pensil a phaent acrylig wedi'i chwistrellu, gan ddefnyddio arddull gyfoes a gweledol ddramatig.

Er y byddaf yn aml yn defnyddio manylder i ddisgrifio golygfa, ymddiddoraf yn fwy mewn mynegi ymdeimlad na chywirdeb ffotograffig. Mae paentio yn caniatáu imi gryfhau lliwiau a phwysleisio agweddau ar olygfa tan bod y llun yn cyfuno gwirionedd a ffantasi, yn yr un modd ag y mae atgofion yn fyw ac yn freuddwydiol ar yr un pryd.