Llun o Alan Percy Walker

Alan Percy Walker

Cychwynnodd gyrfa Alan mewn celf yn gynnar yn y 1970au gydag ysgrifennu dwy nofel a chynhyrchu casgliad bach o dirluniau dyfrlliw. Gwerthodd y lluniau, ond nid y nofelau. Cymerodd ei nofelau sedd gefn tra cynyddodd ei luniau mewn poblogrwydd a gwerthu, yn bennaf trwy orielau preifat - arddangosfeydd un dyn yn aml - gyda llawer o'i waith yn mynd dramor.

Daeth yn adnabyddus yn bennaf am ei dirluniau trefol a morol, ac mae llawer ohonynt wedi'u cyhoeddi mewn llyfrau, calendrau, cylchgronau fel Country Life, ac ar ffurf printiau Giclee argraffiad cyfyngedig. Mae corff mawr o'i waith hefyd wedi'i gyhoeddi mewn llyfrau a phapurau newydd - Peterborough o'r Daily Telegraph ac eraill. Mae Alan wedi byw a gweithio yng Nghymru ers 1988.