Llun o Samantha Boulanger

Samantha Boulanger

Mae Samantha Boulanger yn byw ac yn gweithio yn Swyddffynnon, Ceredigion, Canolbarth Cymru, ac mae hi newydd raddio gyda BA (anrhydedd dosbarth cyntaf) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth lle y bydd hi'n dechrau ei MA ym mis Medi 2019.

Mae ganddi'r awch mwyaf am wneud printiau a ffotograffiaeth, yn aml yn cyfuno'r ddau ynghyd â chyfryngau eraill i greu printiau a gludweithiau hybrid. Mae ei theithiau ymchwil mwyaf diweddar wedi ei harwain hi at broses ffotograffig hanesyddol Cyanotype yn ogystal ag argraffu eco botanegol.

Mae'r ysbrydoliaeth ar gyfer ei hargraffiadau yn dod o'r byd naturiol, coetiroedd, tirweddau ac anifeiliaid. Mae ganddi diddordeb hefyd yn y cyffredin, yn aml yn ail-greu rhywbeth sy'n cael ei ystyried yn gyffredin ac anniddorol fel rhywbeth unigryw.

"Gyda fy ffotograffiaeth du a gwyn, dwi dan gyfaredd y berthynas a'r amwysedd rhwng golau a thywyll, cysgodion a adlewyrchiadau, gweadau a phatrymau, ac edrych am yr hynod yn y cyffredin."

Mae gwaith Samantha yn cael ei yrru gan chwilfrydedd a chwarëusrwydd cynhenid; arbrofi gyda'r broses ac archwilio'n fwy manwl y gwead, cyfansoddiad, lliw, haniaethiad a'r rhyngweithio amrywiol rhwng gwneud printiau a ffotograffiaeth.