Llun o Philip Huckin

Philip Huckin

Ganwyd Philip Huckin ym 1952 a threuliodd ei ieuenctid yn Rhydychen, lle cwblhaodd gwrs sylfaen Celf a Dylunio yn y Coleg Polytechnig. Yn dilyn hynny, o 1972 i 1975, bu'n astudio Celf a Hanes ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth lle cafodd radd BA. Aeth ymlaen wedyn i ddilyn cwrs hyfforddi athrawon ym Mhrifysgol Sussex a chafodd ei swydd gyntaf fel athro yn swydd Hertford.

Yn ystod ei gyfnod fel athro ysgol uwchradd bu'n gweithio yn Ne Ddwyrain, Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain Lloegr yn dysgu Celf a Dylunio, rheoli adrannau ac uwch adrannau, cyfarwyddo cwricwlwm fel Dirprwy Bennaeth, ysgrifennu a golygu deunydd hyfforddi cenedlaethol, ynghyd a gwaith Cynghori Addysgiadol.

Trwy gydol gyrfa o 33 mlynedd mewn addysg uwchradd parhaodd i baentio a darlunio ar bob adeg posibl, ar wyliau teuluol yn bennaf, gan gredu y dylai athrawon bob amser gadw cysylltiad agos, trwy ymarfer personol â'r testun a'u denodd at addysg yn y lle cyntaf. Bu ei wraig a'i ddau blentyn droeon yn cerdded cylchdro tra'r oedd Philip yn aros yn ei unfan i lenwi tudalennau ei lyfr brasluniau.

Yn 2010 symudodd Philip o swydd Lincoln i Gymru i astudio ar gyfer MA yn ei hen goleg yn Aberystwyth ac yn 2012 graddiodd fel Meistr mewn Celfyddyd Gain. Tua diwedd ei yrfa ym myd addysg tyfodd awydd cynyddol ynddo i ddychwelyd i Gymru ac i baentio a darlunio'r tirlun Cymreig. Hiraeth ydoedd am brofiad a lle oedd bellach ar goll ac wedi gadael gagendor mawr yn ei fywyd. Astudio'r tirlun lleol oedd canolbwynt ei astudiaethau MA ac yn ystod y cwrs dechreuodd ddysgu Cymraeg er mwyn gallu treiddio'n ddyfnach i hanfod y tirlun hwnnw a'i ddiwylliant; yr enwau a'r hanes hir sy'n gymaint o ran o ddyffrynnoedd, bryniau, pentrefi ac adeiladau Ceredigion.